เราเป็นผู้เชียวชาญด้าน ผลิตภัณฑ์พาเลทพลาสติก ด้วยเทคโนโลยี ในการออกแบบ และการผลิตที่ทันสมัยทำในพาเลทพลาสติกของเรามีคุณภาพที่แข็งแรงทนทานและ
    มีรูปแบบที่หลากหลายกว่า 50 รุ่น ทำในครอบคุมการใช้งานในทุกประเภท พาเลทพลาสติกทุกตัวได้มีการผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อน ส่งถึงลูกค้า


    PLAS STEEL TECH CO.,LTD.
          We are the experts of plastic pallet. By hi-Technology in the production and advanced design of our plastic pallets.It able serve customer with high durability with     varieties pallet with high durability with varieties pallet series (more than 50 series) for each objective usage.Every pallet have been passed the inspection before delivery
    to the customer.
                     
   PST pallet

   Shelves tray

   Standard pallet

   Light tray

   ถังขยะ

   Racking System

PS-1
1000L×1200W×180H mm
PS-2
1200L×1200W×180H mm
PD-2
1000L×1200W×200H mm

PR-3
1100L×1350W×165H mm
PR-3/120
1100L×1200W×165H mm
PR-3L
1100L×1350W×160H mm

PR-4
950L×1250W×150H mm
PR-6
1000L×1550/1600W×170H mm
PR-7
1130L×1250W×180H mm

PR-8
1350L×1350W×130H mm
PR-9
1000L×1200W×150H mm
PR-9L
1000L×1200W×150H mm

PD-9L
1000L×1200W×150H mm
PS-9L
1000L×1200W×150H mm
PD-10
1000L×1200W×150H mm
 
PR-12
1000L×1600W×140H mm
PD-13
1200L×1200W×150H mm
PD-14
1100L×1100W×150H mm
 
 
PR-15
940L×1540W×140H mm
PD-16
1000L×1200W×150H mm
PD-17
1100L×1100W×150H mm
 
 
PD-17NS
1100L×1100W×150H mm
PR-18
1100L×1100W×144H mm
PD-19
1100L×1200W×150H mm
 
 
PS-20
1100L×1200W×150H mm
PD-21
1100L×1340W×135H mm
PD-22
1016L×1220W×120H mm
 
 
PD-23
1100L×1100W×120H mm
PS-25
1000L×1200W×170H mm
PS-26
1200L×1200W×170H mm
 
 
PD-27
1000L×1200W×150H mm
PD-28
1200L×1200W×150H mm
TP-29
1140L×1180W×100H mm
 
 
TP-30
1000L×1300W×140H mm
TP-31
1100L×1300W×140H mm
TP-32
900L×1100W×150H mm
 
 
TP-33
1000L×1200W×150H mm
TP-34
1100L×1100W×150H mm
TP-35
1000L×1200W×170H mm
 
 
TP-36
1000L×1200W×170H mm
TP-37
1000L×1200W×150H mm
TP-38
1100L×1400W×100H mm
 
 
TP-39
1130L×1440W×145H mm
TP-40
1400L×1700W×170H mm
TP-41
1100L×1200W×170H mm
 
 
TP-42
1200L×1200W×180H mm
TP-43
1000L×1200W×155H mm
TP-44
1000L×1200W×150H mm
 
 
TP-45
1000L×1200W×155H mm
TP9N-2NEW
1000L×1200W×150H mm
TP-24
1000L×1300W×150H mm
       
     
   
 
• เราเป็นผู้เชียวชาญด้าน ผลิตภัณฑ์พาเลทพลาสติก Plastic Pallet ผลิตพาเลทพลาสติก ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการออกแบบ พาเลทพลาสติก
• เราจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พาเลทพลาสติก Plastic Pallet ทุกรูปแบบ หลากหลายประเภท
• ให้คำปรึกษาในการเลือกใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์พาเลทพลาสติก Plastic Pallet เพื่อความเหมาะสมกับชนิดของงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน พาเลทพลาสติก Plastic Pallet
 

บริษัท พลาสสตีลเทค จำกัด
899/56 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
TEl : 061-629-9587 , 091-7796-523 Email : sales@plasticpallet-thai.com